МЕЖДУНАРОДЕН АРТ-ФОРУМ "АЛТЕР ЕГО" 2015, 16-20 НОЕМВРИ 2015Вероятно театърът и математиката нямат много общо помежду си, но ако се замислите малко над тази ексцентрична идея може и да се усъмните. Излиза, че в театъра има формула за създаването на представление, подобна на математическо уравнение.
Имаме сцената.
Имаме публиката.
Имаме хората.

Ето. Но дали това е достатъчно, за да правим театър?
Никой не би могъл да отрече, че за пърформативното действие се нуждаем от актьора и публиката. Без публиката театърът би бил безсмислен. Но отговорът на този въпрос е и „да” и „не”. Да, защото ако опростим уравнението ще се получи това:

публиката + актьорът = аз + ти

В същото време отговорът е „не”, защото когато някой прави нещо пред някого, това не е достатъчно, за да го наречем театър. Какво липсва в уравнението ни, тогава? Вероятно между мен и теб би трябвало да се случи нещо. Оказва се, че ние търсим онази истинска връзка между актьора и публиката. Опитваме се да достигнем онзи момент, в който тялото следва своя импулс по такъв начин, че и актьорът и публиката са изненадани от крайния резултат. От житейския си опит имате представа за това какво представлява едно случване. Това може да е простичката усмивка на някой случаен минувач по улицата или начинът, по който вятърът подухва в ухото ви без да сте го очаквали или дори картичка от отдавна забравен приятел, която намирате на тавана си. Ето това ние в Алма Алтер наричаме случване. Това е нещо, което не можем да предвидим. Променлива от уравнението, която е невъзможно да бъде изчислена. Ето че сега разполагаме с теб (публиката), мен и случването. И все пак нещо продължава да липсва. Вероятно се питате: „А как по-точно се случва случването?”.
Отговорът е: интеракция.

В Алма Алтер ние силно вярваме, че за да бъде едно представление това, което е, публиката трябва да бъде въвлечена в процеса на театроправене. Всяка вечер ние играем различно представление пред различна публика. Това означава, че всяка вечер представлението може да поеме в различна посока. Чрез интеракцията ние успяваме да извлечем същественото от момента. След това ние вграждаме това, което сме взели от вас вътре в представлението. Излиза, че посредством интеракцията ние предизвикваме публиката да реагира, а след това и двете страни извличаме същината на случилото се. Това е двупосочен процес. Тогава как да опишем нашето уравнение? Ето така:

Интерактирай. Извличай. Реагирай.

В сътрудничество с:

Медийни партньори:

ПРИЕМ ЗА ДВУГОДИШНА КВАЛИФИКАЦИЯ
АВТОРСКИ ТЕАТЪР
26, 27, 29 СЕПТЕМВРИ; 6, 7, 9 ОКТОМВРИ
За кого е предназначена програмата „Авторски театър”? За студенти с творчески потенциал, креативност и необходимост от себеизразяване.

Форма на обучение: Обучението има преди всичко практическа насоченост. Води се във формата на ателиета, но дава на студентите и така необходимото теоретично познание за модерните и постмодерните тенденции в изкуството въобще и театъра в частност, за различните стилове и авторски виждания, както и основните методологически и естетически принципи, реформирали театъра от началото на XX век до днес.

Цел на програмата: Програмата съзнателно не е насочена единствено към някоя от конкретните театрални специалности – драматург, режисьор, хореограф, сценограф, актьор. Целта е друга – студентите да се докоснат и навлязат в същността на всяка отделна специалност от една страна, а от друга - да я виждат в контекста на цялото, за да могат да съчетават всички отделни аспекти на театралното, да изграждат цялостна концепция и визия, да постигат авторското, оригиналното, личностното, а не художествените резултати да бъдат ксерокопие на познати вече такива.

Кой може да кандидатства? Програмата е предназначена за студенти от различни специалности и университети и позволява една изключително гъвкава форма на обучение съобразена със конкретните студенти, техните интереси, познания и възможности.

Перспектива: На студентите от специалността „Авторски театър“ ще им бъде дадена възможност да се включат в трупата на „Алма Алтер“ – да участват в спектаклите, както и в многобройните Международин фестивали. Театър–лаборатория е синтетичен, креативен, неконвенционален, “жив” театър. Театър, който се интересува от автентичния живот на сцената, от истинските неща. Философията и методологията на “Aлама Aлтер” се базират на високите естетически принципи на големия български модернист Гео Милев и другия - най-значимия и тотален реформатор на световния театър Йежи Гротовски. Впрочем пряк негов ученик е самия Николай Георгиев. „Алма Алтер“ e:

Театър-лаборатория “Aлма Aлтер” е интерактивен театър – публиката е част от представлението и представлението е част от публиката. Да ходиш на представление на “Aлма Aлтер” не означава да “ гледаш”, а да „виждаш”, да “разбираш”, да “обичаш”, да “споделяш” случилото се. Театър-лаборатория “Aлма Aлтер” възпитава своята публика да общува с новите, модерни тенденции в изкуството. Всяко наше представление е различно от предишните, защото се гради на принципа: “тук , сега, с тези хора, на това място”, а те както и ние сме винаги различни. Мигът – това е “живият театър. Делението на сцена и зрителна зала, на актьори и зрители, на участващи и наблюдаващи не съществува. Всеки може да участва в театроправенето . “Правенето”, “процесът” е по-важен от крайния резултат. Той изгражда актьора, той го мотивира. Той го идентифицира. Той му дава “свобода” – и творческа и личностна. Репетицията е представление, представлението – репетиция. Всичко пред всички. А над всичко – автентичното “случване” – тук, сега, с тези хора. Един театър на мига – да се случиш, да включиш своята енергия – творческа и човешка, да се “отпушиш”, да изпробваш всички възможни пътеки на личностна и групова комуникация – дори и тези, които не си подозирал , че съществуват… От “аз” до “теб” от “теб” до “аз”. Няма край. Има само начало. Дерзай. Неконвенционализирай се. Интерактирай се. Синкретирай се. Алматирай се. Алтернатирай се. Ти си героят. Ти си актьорът. Ти си Ти. И само като такъв си интересен и за другите. Другостта е твое изконно право и твое основно качество. Не позволявай да ти бъде отнета.

Условия за участие: Никакви. Не се готви. Не се преобразявай. Не се преправяй. Със себе си носи само себе си.

Кога? Мигът на твоето идване в зона “@лма @лтер” на една от датите: 26, 27, 29 септември или 6, 7, 9 октомври от 18:00 часа.

Къде? В новото театрално студио на”@лма@лтер”. Влизането е позволено само когато е влизане в себе си.

За предварителни записвания: 0887 61 11 32, 0888782932, 9308547; Контакти: e-mail: almaalter@yahoo.com, almaalter.com


Премиера


24 часа НОН СТОП Театрален МаратонПо случай Международния ден на театъра – 27 март, Театър-лаборатория “@лма @лтер” за десета поредна година организира 24 часов нон-стоп театрален маратон. Събитието ще започне на 29 март 2014 в 10:00 часа, в Театралното студио на “@лма @лтер” и ще завърши в 10:00 часа на 30 март 2014. В Маратона ще участват около 100 души (общо актьори и публика).
По време на маратона ще се изиграят голям брой представления, ще се проведат множество интеракции и случвания с участниците. Ще бъде създадено изцяло ново представление (текст, драматургия, хореография, изпълнение), започвайки от нулата, в което ще се включат всички участници. Тази година акцент ще бъде 450 годишнината от рождението на Уилям Шекспир и по време на маратона ще бъде представена програмата "Шекспир - съвременен и жесток", част от която са представленията: "Време за Лир", "Хамлет или три момчета и едно момиче", "Ромео и Жулиета, сонет за безсмъртната любов", „Ричард, кой Ричард“ и "Аз, лейди Макбет" Участниците няма да могат да напускат пространството в рамките на тези 24 часа.


Премиера


"Ромео и Жулиета, сонет за безсмъртната любов"Аз не съм Ромео. Аз не съм Жулиета.

Когато човек се откаже от всичко, което „е“. Само тогава и единствено тогава „е“. Съблечен. Истински. Себе си.

В годината, в която празнуваме 450 години от раждането на Шекспир, режисьорът на театър-лаборатория „Алма Алтер“ - Николай Георгиев, тръгва към една от най-класическите и същевременно емблематични пиеси в световната драматургия. Но не за да я постави на сцена и да ни запознае с образите на Ромео и Жулиета, а за да срещне човекът зрител с едно момиче, което не подозирате че съществува. Този път – не за да видите колко от вас има в Шекспир и колко от Шекспир във вас, а за да се откажете от себе си, от мислите, от логиката си, от морала, от семейството и обществото си и да си кажете „Аз не съм това, което съм, защото съм само това, което съм. Така вече става!“.

‘‘Ако моята ръка, дръзко и смело на твоята ръка нарушава неприкосновеността, то нека устните ни бъдат пилигрими за молитва сътворени, които греха ни с нежния си грях да заличат.‘‘

„Ромео и Жулиета, сонет за безсмъртната любов“ е част от програмата на театър-лаборатория „Алма Алтер“ - „Шекспир – съвременен и жесток“, в която до момента включва следните заглавия „Хамлет или три момчета и едно момиче“, „Време е за Лир“, „Ричард – кой Ричард“ и „Аз, лейди Макбет“.Международен Арт-Форум 2013


"АЛТЕР ЕГО"Ежегодно Университетският театър участва в редица международни театрални форуми и фестивали. В България обаче, международен театрален Форум от подобен мащаб, с участието на членове на Международната асоциация на Университетските театри се организира от театър-лаборатория „Алма Алтер“ веднъж на няколко години. През изминалата година на Световния конгрес на университетските театри в Минск, Беларус, „Алма Алтер“ беше удостоен с наградата за най-добър спектакъл с представлението „Хамлет или три момчета и едно момиче“, връчена от жури на Международната асоциация на университетските театри. Това е и един от мотивите да смятаме, че тази година Форумът „Алтер Его“ ще бъде удостоен с извънреден интерес на международната театрална сцена.Международният Арт-Форум ще се проведе от 4 до 8 ноември 2013 г. и ще съдържа два панела:Спектаклов панелТова ще бъде практическата част на форума. В нея ще вземат участие творци на театралното изкуство, които имат определен авторски почерк и автентичен, новаторски изказ. Ще селекционираме известни трупи с техните спектакли, предизвикали интерес в европейската театрална общност на едни от най-престижните международни фестивали, в които сме участвали.

Дискусионен панелОпирайки се на своите международни контакти, използвайки международната мрежа, в която присъстваме не само активно, но и успешно, ще поканим изтъкнати творци – драматурзи, режисьори, театрални критици, които ще дискутират както конкретните спектакли, така и техните проекции в основната тема на Форума – „Алтернативният театър – алтернатива на какво?”

"Orpheus"(Theatre Laboratory Alma Alter, Bulgaria)

WHAT’S SEEN TO BE HEARD – WHAT’S HEARD TO BE SEEN
The human being is the only one who can settle and solve his human problems. In contrast to the plants and animals, man has the chance to be what he has decided to be. His existence is in the sense of his self-establishing. He is given a possibility to leave his own limits. He performs a leap – to the divine, to the cosmos – the one outside his own inside of him - to the world, to himself, to freedom. Thus he overgrows himself, untwining the orb of his possibilities. There’s no human being without a world, there’s no me without the others. The power of a man as an example for his own development and the development of others. That’s the message. To rise up to the top of your possibilities and with the rope of your experience to give a chance for the others to reach their own peak. Because only those achieved peaks are the way to the eternal striving of a man to the dreamt world, to the upper world, to the world of art – where we, the human beings, are that, what we want to be and can be. The movement of this performance, that runs away from the narrative field and aspires to run, to jump and fall into the field of the suggestive, of the spontaneous, of the particular emotions and happenings, free from circumstances, only capable of lighting up the “darkness” of our sub consciousness and to fill it with the “light” of our Spirit. The spectator’s eye travels impetuously and long to reach as much as it can deeper into the personal in the face of the actors, to the essence of their human beings. To the magic of meeting between people. Those, who create the world of art and those, who feel the need of that world. No matter if they realize or not this need. The music, this initial sound “speech”, with which we’re gifted by nature, is implacable. And unconquerable. Because it’s inside every one of us. The dynamic constructive feeling wouldn’t let the performance to remain in the captivity of the “cultural” – even with the price of crossing its boundaries. It’ll work with the limits, in the limits, to reach the vitality needed. Leap and flight. The “seizure” has to ensure the sympathy of the spectator, not the logic of his erudition. Not his preparedness or unpreparedness. How?
When this, what we see is heard and that, what we hear is seen.
Cast: Dimitar Dimitrov, Ivan Stoyanov, Valeriya Dimitrova, Neva Dimitrova, Romina Nikolova, Virginia Peynova , Petya Yosifova
Час: 19:30
Дата: 04.11.2013

“Дон Жуан от Молиер

Ние ще ви представим пиесата на Молиер във стила на една съвременна Комедия дел арте, обогатена с елемнти на брейк, бийт бокс и фехтовка.The actors in various parts: Karin Kroemer, Constanze Langhamer, Dimitar Dimitrow, Sven Djurovic, Geza Melczer-Lukacs
Режисьор: Геза Мейсър-Лукас
Музика: Моцарт -Дон Жуан

Clemencic Consort-Древните танци на Унгария, Рене Клеменсик- Молиер
Sweet Susie/Manni Montana- KV 2006
Час: 19:30
Дата: 05.11.2013

‘Син на ГосподИн“, H.I.V pozitiv, Чехия


Изчезналия. Загубеният. Отсъстващия. Несъстествуващия. Извън теб.
Парченца...от някого, от някъде, Скътани, Кътани… Незнайно защо, Незнайно за какво. Незнайно за какво.. чакат. Какво? Да го...да, да ги...Ако е възможно, ако можеш. Хайде...Поискай... Поискай ..Бъди син. Ин
Duration: 50min
Час: 21:00
Дата: 05.11.2013

Вариация Nº 14: Записки от подземието

Оригинален текст: Фьодор Достоевски
Музика: Девойката избегнала бесилото, Американска народна песен.
Адаптация, Драматургия и Режисура: Мануел Бонило
Участници: Мануел Бонило Лопез
Сантяго де Хойо Гарсия
Ракел Круз Монже
Франсиско Муела Гименез
Synopsis:
Донесе ли злато?
Злато да платиш на палача.
Или дойде да видиш Как ще висна на бесилото?
Час: 19:30
Дата: 06.11.2013

Нито Нито (Франция)

Един безкраен дневен сън.
Окото на света, затворено в мълчание.
Само нощ и дланта
И пепел в устата.
Чуден сън, който аз сънувам извън себе си.
Един мехур пълен с безмислените думи на спящите.
Един мехур който не може да спи.
Час: 20:30
Дата: 06.11.2013

Hamlet Or Three Boys And One Girl (Theatre Laboratory Alma Alter, Bulgaria)

"Shakespeare - contemporary and cruel" - this is what the most eminent English playwright is to his most contemporary and most cruel interpreter - professor Jan Kott. And if he succeeds in stripping all the other Shakespearean heroes out of their skin and showing us their meat - naked, their blood - running, now in "Hamlet" his surgical intervention is even more cardinal.
Trepanation opens the notorious Shakespearean skull and denudes Hamlet's brain and we see this, I would like to call it, chaos of thoughts, "Tempest" of thoughts which has been raging for centuries.
Jan Kott does not exhibit the question "What is Hamlet", but "How you become Hamlet", "What is the Hamlet thing in Hamlet?", "What is that which makes hamlets from ones and non-hamlets from others?" and in an exceptionally vivid and readable scenic reading.
"Three Boys and One Girl" is the cruel line by Shakespeare formulated by Jan Kott and thrown as a glove in the face of our cruel "today", cruel scenic vision of the murder not of Hamlet but of "the Hamlet gene" - so that he disappears forever and never torments the human mankind again.
How close we are to the Holy Scripture and to the story about Christ and king Irod. Only the names are different...
Text: William Shakespeare, Heiner M?ller
Idea: prof. Jan Kott
Director: Nikolay Georgiev
Choreography: Petya Yosifova
Time: 19:30
Date: 07.11.2013

Годо срещу Бекет

Как ви се струва най-великия образ в модерната драматургия никога да не се появи на сцената... Никога да няма думата, никога да не донесе облекчение на двамата безнадежно чакащи го идиоти, никога да не даде отговора за който жадуваме. Но ето сега Годо, мега звездата на Бекет и модерния театър връхлита на сцената.
В този протест на сцената онеправдания Бекетов герой Годо иска да отмъсти на своя създател, който завинаги го е изпратил в изгнание. Годо тества Бекетовия пост-модернизъм, като предизвиква този стар нихилист да си запретне ръкавите и да се отбранява.
Ще успее ли Годо да победи своя отчаян създател? Ще успее ли да достигне до някаква нова истината, до някакво ново послание или каквото и да е за да може човечеството да намери смисъл в един безмислен свят?
Пол Дженкинс е писател, актьор и преподавател от Уелс открил Театър- Лаборатория Алма Алтер почти случайно, заобичал работа на трупата толкова много, че е работил с тях две години. Щастлив е да се върне отново за Международния Арт Форум ‘Алтер Его’.
Supported by Wales Arts International
Час: 21:00
Дата: 07.11.2013

ANTIWORDS (Spitfire Company, Czech Republic)

Представление повлияно от творчеството на Вацлав Хавел и особено от неговата пиеса ‘Аудиенция’ и легендарната и филмова адапция, където ролята на пивоара се игаре от Ландовски прочут с това, че може да изпие девет халби бира от името на своя герой. Ще успеят ли актрисите Миренка Чекова и Индрижка Криванкова да надминат легендата? Ще стигнат ли до края изследвайки мотива за алиенация на Хавел и поетиката на самотата на Храбал? Освен с двете актриси, голяма роля в представлението играят две уголемени глави направени от скулптура Паулина Скавова и музиката написана от Сиван Елдар композирана специално за представлението. Актрисите заедно с режисьора Петр Бохач предлагат нова позиция в полемиката за това ‘Как трябва да се поставят пиесете на Вацлав Хавел днес? Марие Реслова ‘Икономически новини’
Час: 19:30
Дата: 08.11.2013Със съдействието на:


Спонсори:


Партньори: