News

In collaboration with:Входът за всички представления е запетая на лявата ръка. Начало: 19:30 Театър – Лаборатория „Алма Алтер”
(бул. „Цар Освободител”15)